PTKOZ na Kongresie Samorządów

Europejski Kongres Samorządów w Krakowie, 26-27 kwietnia 2018r.

W dniach 26 i 27 kwietnia 2018 r. w Krakowie odbył się 4 Europejski Kongres Samorządów. Na sesji poświęconej innowacjom w medycynie, koordynowanej ochronie zdrowia i cyfrowemu szpitalowi przyszłości, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) reprezentowała Anna Szczerbak, Wiceprezes PTKOZ.

Innowacyjny i cyfrowy szpital jest również miejscem na koordynowaną ochronę zdrowia. Dlatego Prezes Anna Szczerbak przedstawiła program nowatorskich studiów podyplomowych „Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia”, jakie PTKOZ organizuje wspólnie z Uniwersytetem Karola Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Studia są 2-semestralne (184 godz.) i mają charakter zróżnicowany, dedykowane są zarówno zarządzającym placówkami medycznymi, jak i średniej kadrze zarządzającej. Są to pierwsze tego typu studia w Polsce, a ich wymiar praktyczny to nie tylko studia przypadków (case studies), ale też zajęcia warsztatowe prowadzone w szpitalach. Program studiów prezentuje koordynowaną ochronę zdrowia na świecie, Europie, a w Polsce od szpitala poprzez AOS, POZ, oraz poszczególne dziedziny medycyny: kardiologię (KOS-zawał), ginekologię (KOC), gastroenterologię, psychiatrię, rehabilitację oraz koordynowaną opiekę zdrowotną, szczególnie z punktu widzenia pacjenta. Wykładowcami są uznani naukowcy i praktycy, oraz reprezentanci środowiska pacjentów, urzędnicy MZ, NFZ i pozostałych agencji rządowych.

Rozpoczęcie pierwszej edycji studiów podyplomowych planowane jest na październik 2018 r. Szczególnie zachęcamy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów terytorialnych do delegowania na studia zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników (dwutorowość studiów) pracowników podległych placówek medycznych, jak i pracowników urzędów koordynujących te placówki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *