Walne Zgromadzenie PTKOZ

Komunikat 2017.03.05

Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Członków PTKOZ

Niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PTKOZ. Walne Zgromadzenie zwołuję na dzień 04.04.2017 (wtorek) w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, początek o godzinie 1620 – pierwszy termin, a w drugim terminie o 1640. Szczegółowa informacja o numerze sali będzie dostępna w recepcji Konferencji OSOZ w Centrum Kongresowym w dniu 04.04.2017. Informacji organizacyjnych udziela Sekretarz PTKOZ Adam Tworek, tel. 728 505 047, e-mail: adamtworek2@gmail.com.

Przedstawiam następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia (WZ):

 1. Rozpoczęcie WZ przez Prezesa PTKOZ
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zaproszenie gości
 5. Wybór przewodniczącego WZ
 6. Wybór protokolanta WZ
 7. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu PTKOZ
 8. Sprawozdanie Rady Naczelnej PTKOZ
 9. Propozycje zmian w Statucie PTKOZ
 10. Sprawy członkowskie
 11. Dyskusja programowa
 12. Zakończenie WZ

Jarosław J. Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *