Walne Zgromadzenie PTKOZ

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ), Nowogrodzka 11, 5p. 00-513 Warszawa

www.ptkoz.org

 

Komunikat 2018.03.07

 

Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Członków PTKOZ

 

Niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PTKOZ. Walne Zgromadzenie zwołuję na dzień 24.04.2018 (wtorek) w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, początek o godzinie 1400 – pierwszy termin, a w drugim terminie o 1415. Szczegółowa informacja o numerze sali będzie dostępna na stoisku PTKOZ w strefie nauki XXIII Kongresu OSOZ “Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna” OSOZ w MCK w dniu 24.04.2017 Informacji organizacyjnych udziela Sekretarz PTKOZ Adam Tworek, tel. 728 505 047, e-mail: adamtworek2@gmail.com.

 

Niniejszym przedstawiam następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia (WZ):

 

 1. Rozpoczęcie WZ przez Prezesa PTKOZ
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zaproszenie gości
 5. Wybór przewodniczącego WZ
 6. Wybór protokolanta WZ
 7. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu PTKOZ
 8. Sprawozdanie Rady Naczelnej PTKOZ
 9. Sprawy członkowskie
 10. Studia dla menedżerów KOZ
 11. Dyskusja programowa
 12. Zakończenie WZ

 

 

Z wyrazami uszanowania,

 

 

 

Jarosław J. Fedorowski

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

 

Warszawa, 07.03.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *