Władze PTKOZ

Zarząd PTKOZ (alfabetycznie)

Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. MD, PhD, MBA – Prezes,

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon. – Wiceprezes

Anna Szczerbak, LLM, MBA –Wiceprezes.

Zarząd podjął uchwałę o składkach członkowskich, ustalając ich wysokość na 200 PLN rocznie, począwszy od roku 2017.

 

Rada Naczelna PTKOZ (alfabetycznie):

Beata Buchelt, dr. n. ekon., MBA, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

Andrzej Chełchowski, dr n. prawn., Partner Zarządzający Kancelarii Miller Canfield w Warszawie;

Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab n. ekon, dr n. med, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Iga Rudawska, profesor zwyczajny, dr hab. n. ekon., kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego : Przewodnicząca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *